>

Thiết kế kẹp file

Kẹp file là vật phẩm dùng để chứa các giấy tờ liên quan đến công việc, được sử dụng trong khi gửi tài liệu hợp đồng đến khách hàng. Kẹp file công ty là một tài liệu giới thiệu ngắn gọn nhất về doanh nghiệp dành cho khách hàng. Thông qua kẹp file, khách hàng sẽ đánh giá về quy mô, ngành nghề, và các khía cạnh khác thể hiện trên đó. Vì vậy mỗi doanh nghiệp nên tận dụng và cẩn trọng, trau truốt khi lên ý tưởng cho kẹp file của doanh nghiệp.
Những yếu tố cần quan tâm khi thiết kế – in ấn kẹp file:
1. Thiết kế: dành cho kẹp file phải thể hiện đúng tinh thần, quy định theo bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp (tông màu nền, logo, các quy ước về font chữ, hình ảnh minh họa) và tất nhiên phải đạt yêu cầu về thẩm mỹ.
2. Nội dung: Đầy đủ những thông tin cần thiết nhất nhưng tối giản cho ngắn gọn, xúc tích nhất theo đúng thứ tự (quan trọng nhất luôn đứng trước hoặc được nhấn mạnh như in đậm hay viết hoa hoặc dùng hiệu ứng thu hút thị giác)
3. In ấn: Dùng máy móc và chất liệu đạt tiêu chuẩn để thể hiện tốt nhất ấn phẩm.
4. Nếu không phải tự in hoặc tự thiết kế được, bạn nên tìm 1 công ty thiết kế in ấn uy tín để giao phó ấn phẩm trên. Tại Công ty Sáng Tạo Vàng, chúng tôi tư vấn chính xác cho từng nhu cầu in ấn của doanh nghiệp hay cá nhân và luôn có giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả.